honderd jaar

100 Jaar Brassband Juliana Kollumerzwaag.


Op 9 februari 1912 werd de muziekvereniging Juliana opgericht, en met dit gegeven mag Juliana dit jaar haar 100-jarig jubileum vieren. Reden om er een feestelijk jaar van te maken.
De oprichting is volgens de boeken aldus geschied:
De heer R. Meijer , afkomstig uit Driesum, was in 1911 komen wonen in Kollumerzwaag. Te Driesum was hij tamboer geweest, en dit was hem klaarblijkelijk zo goed bevallen , dat hij in Kollumerzwaag op zoek ging naar een aantal mannen die zich met hem in de “muziek” wilden gaan verdiepen. Dit lukte, en zo kwam men op 9 februari 1912 bijeen tijdens een oprichtingsvergadering. Er werd besloten dat wanneer er voldoende geld was, er instrumenten zouden worden gekocht. De heer Kuipers uit de Triemen werd benoemd tot “directeur”.  Al snel waren er genoeg financiële middelen om tweedehands instrumenten aan te schaffen, de hele bezetting voor een paar honderd gulden. In die tijd een heel bedrag.

Men toog met paard en wagen naar Drachten om de instrumenten op te halen. De instrumenten werden vervolgens uitgedeeld in Kollumerzwaag, en men kon aan de studie beginnen. De meesten hadden zich nog nooit met muziek bemoeid, en het moet de directeur dan ook heel wat moeite hebben gekost om enige muzikaliteit binnen de gelederen te brengen.

Een jaar later was het zover dat men voor het voetlicht kon treden. Dit gebeurde tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Deze feesten werden gehouden ter herdenking aan de bevrijding van de Fransen in 1813. Dit optreden viel zeer in de smaak, aldus één van de oprichters.

De eerste repetities werden gehouden in de toenmalige Openbare Lagere School. Pas in 1937 verhuisde men naar De Eendracht. In 1954 werd de Eendracht eigendom van de muziekvereniging. Zo langzamerhand verslechterde het gebouw en werd in 1975 besloten het gebouw af te breken en er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door acties onder het motto: ‘Eendracht maakt macht’ en ‘Die knaak is raak’. Op deze manier werden de benodigde financiën bijeengebracht. Met behulp van veel inwoners uit het dorp werd de nieuwe Eendracht gebouwd.
Door de jaren heen is het dorp de vereniging altijd blijven steunen.

Nu in 2012 is Juliana nog steeds een levendige vereniging. Momenteel musiceert Juliana samen met Brassband Harmonia uit De Westereen.
Ook heeft Juliana nog een aantal leerlingen in opleiding en is er een aantal jaren geleden weer een jeugdkorps tot stand gekomen.