Het A Korps

Hier de eerste foto van het nog jonge A korps uit 1987.

Boven:
Aaf Rekker, Martha, Anja , Jeltsje van der Zwaag, Melis  Boetes, Luut Klaver, Pier….,Meindert Kootstra, Jan Wietse Fokkema

Midden:
Hiltsje Sikma,Petra Douma, Akkie Tigchelaar, Gerda Zijlstra, Pieter Bessling, Riemke Beerda, Ria Bosma, Reinder Hamersma, Jappie van der Veen

Onder:
Durk Geertsma, Rinze Fokkema, Jellie Beerda, Dirigent Rieks van der Velde, Nyncke Tigchelaar, Pietsje Rottine, Henk Fokkema, Riemke de Boer, Durk Bijlstra, Bettie Beerda.