Het bestuur van Juliana bestaat uit de volgende personen:

Jantje Feenstra Secr/Voorz. (Juliana)
Jelle Wouda  Voorz. (Harmonia)
Jan Willem Offinga Penningmeester (Juliana)
Feike Visser Penningmeester (Harmonia)
Pieter de Jager lid (Harmonia)