Het bestuur van Westersweach bestaat uit de volgende personen:

Jelle Wouda Voorz.
Jantje Feenstra-Kloppenburg Secret..
Jan Willem Offinga Penningm.
Feike Visser Penningm.
Pieter de Jager lid